Trilicia Gunawardena

  1. Anna Balan Sanda (Kundalakeshi) (with Ben Sirimanna)
  2. Kalu Gang Sanda (Kundalakeshi) (with Ben Sirimanna)
  3. Naedda Sithe (Drama: Maname)
  4. Premayen Manaranjitha (???) (with Ben Sirimanna)
  5. Surathal Nangiye (with U.D. Wijepala & U.A.S. Perera)
  6. Yaadekaya Ratha (Drama: Kundalakeshi) (with Ben Sirimanna)

Back to InfoLanka