Swarna De Silva

  1. Maha Rae Yaame
  2. Maha Rae Yaame
  3. Manahara Kandu Gaeta
  4. Manahara Kandu Geta
  5. Naamukoo Kimidee (with Ananda Samarakoon)
  6. Nilwalaa Gange (with Ananda Samarakoon)
  7. Poson Pohoo Dina (with Ananda Samarakoon)
  8. Sunila Guwaney (with Ananda Samarakoon)
  9. Sunila Guwaney (with Ananda Samarakoon)
  10. Wana Mal Piyali

Back to InfoLanka