Sandra Deepani

  1. Anna Balan Sanda (Drama: Kundala Keshi) (with Edward Jayakody)
  2. Api Seerama (Drama: Maha Giri Damba) (with JayaSri Chandrajith & Jayalath Manoratne)

Back to InfoLanka