G.M. Piyadasa

  1. Gambada Magul Geya (with Karuna & Pushpa)
  2. Gambada Tharuniya (with Senarath)
  3. Nawa Yuwalak (with Vasantha Sandanayake)
  4. Saliya Asokamala (with Pushpa)

Back to InfoLanka