Magilin Fernando

  1. Pawara Mewan (Naadagam Gee)
  2. Ramyawan Pemathi (Naadagam Gee)
  3. Rusiru Saumya Landa (Naadagam Gee) (with Hector Amarasinghe)
  4. Ruvin Piruna Kiri (Naadagam Gee) (with Hector Amarasinghe)

Back to InfoLanka