Lionel Gunathilake

 1. Aaa Nanda Sriwa (Drama: ???)
 2. Aanada Sivapajanam (Prashashthi Gee)
 3. Boo Garu Samatheki (Naadagam Gee: Baelasatha)
 4. Durjana Aasrey (Nuurthi Gee)
 5. Kumata Rajasepaa (Nuurthi Gee)
 6. Lankaawe Anurapure (Nuurthi Gee)
 7. Loo Sathata (Nuurthi Gee: Sri Sanghaboodhi)
 8. Mey Mandira (Nuurthi Gee: Samadaraa)
 9. Nilambare Paeyuu (Drama: Vidura)
 10. Pema Baenda (Nuurthi Gee: Muthu Kumaari)
 11. Saagare Boo (Nuurthi Gee)
 12. Sakala Sirin (Naadagam Gee: Kaalinga Sirimal Ethana)
 13. Sansaara Saagaren (Nuurthi Gee: Abhinawa Dushcharitha Bhanga Prakaranaya)
 14. Soobamaana Devapuraa (Drama: Padmawathi)
 15. Thun Looka Diyuna
 16. Veera Wickrama (Naadagam Gee)
 17. Yoodha Almey (Drama: ???)

Back to InfoLanka