Latiff Bhai

  1. Dasa Paarami Balen
  2. Dilenaa Suvisaala
  3. Dinuwaa Budu Sri
  4. Gauthama Munidaa
  5. Manu Satha Lookey (Film: Sansaarey) (with Mohideen Beag & Udayappan Raj)
  6. Pa Padmey Sudisna
  7. Pathaala Lowuthuraa Sri
  8. Sri Ghani Sri
  9. Susilwath Budunta

Back to InfoLanka