Herbert Dayasheela

  1. Balath Ney
  2. Dandu Monaren
  3. Kusuma Saraa (Jana Gee) (with S. Pani Bharatha)
  4. Munidu Kusinaaraa (Jana Gee)
  5. Palamuwa Buddhang (with Shirani Jayanthimala & Indeewari Ariyasinghe)
  6. Sawarida Kaedapathe (Jana Gee)

Back to InfoLanka