Heenbanda Gamhatha

  1. Bambasara Noweduu
  2. Kaha Diyara Upatha (Jana Gee) (with Sepala Dharmashantha)
  3. Leeli Nethiwa (Jana Gee)
  4. Maala Mahatheyi (Jana Gee)
  5. Waraam Waraam (Jana Gee)

Back to InfoLanka