Bhagyarathi

  1. Aalookey Dey Maa (Film: Asokamala)
  2. Hoo Preme Baebaley (Film: Asokamala) (with Mohideen Beag)
  3. Jale Mey Den (Film: Asokamala)
  4. Naenaa Weni Sudoo (Film: Asokamala) (with Mohideen Beag)
  5. Nayana Weni Sudoo (Film: Asokamala) (with Mohideen Beag)
  6. Oo Preme Bebaley (Film: Asokamaala) (with Mohideen Beag)
  7. Peethi Peerthi (Film: Asokamala)
  8. Preethi Preethi (Film: Ashokamala) (with Mohideen Beag)
  9. Shaantha Mey (Film: Ashoka Maalaa)
  10. Shantha Mey Raathriye (Film: Asokamala)

Back to InfoLanka