Annie Boteju

 1. Anaga Seraya Weduni
 2. Ape Swaamige Muuna (Drama: Dutugemunu) (with T.P. Almeida)
 3. Dena Edina Kelehi
 4. Dewu Naatha Wee
 5. Guna Dharme Kramayen
 6. Hela Deepey Rupun
 7. Keethimath Wuu Bharatha
 8. Loana Muni Raajage
 9. Lookananda Saesige
 10. Mano Ramya Dehe
 11. Mooranaa Duke Range
 12. Munindaage Dantha Daathu
 13. Pawatheevi Nomeki
 14. Praaney Puuja Wey
 15. Priya Ramaswami
 16. Pun Sanda Asirindu
 17. Raja Siri Sampath
 18. Sansaara Saagareyhi
 19. Siri Gana Muni

Back to InfoLanka